Ügyfeleink részére honlapunkon új szolgáltatást biztosítunk, mivel a Magyar Államkincstár honlapján elérhető utalványminták kezelésére kifejlesztett megoldás további szoftverkomponensek és aláíró modulok telepítését teszi szükségessé, ami sok esetben kényelmetlenségeket okoz.

A fenti problémák elkerülésére ügyfeleink részére honlapunkon egy olyan megoldást biztosítunk, melynek lényege az, hogy az e-szigno.hu honlap is részt vesz az ügyfél és a kincstár közötti kommunikációban. Továbbra is az ügyfelek kezdeményezésére történik az utalványminták kérése, de a kérelmezők által aláírt igazoláskérelmek már automatikusan a kincstárhoz kerülnek. Az aláírt kérelmekkel ezért további teendő nincs, így e-mailben sem kell azokat a kincstár részére elküldeni.

Támogatott operációs rendszerek: Windows XP (SP3), Windows Vista, Windows 7, Windows 8.1, Windows 10

Támogatott böngészők: Internet Explorer 8, Internet Explorer 9, Internet Explorer 10, Internet Explorer 11,
Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome

2008. július 1-től kezdődően a cégbejegyzési (változásbejegyzési) kérelmet elektronikus úton kell benyújtani, az ehhez szükséges eljárási illetéket és a közzétételi költségtérítést pedig elektronikus úton kell megfizetni a bejegyzési (változásbejegyzési) kérelem benyújtását megelőzően (Ctv. 36-37§). Az illeték és költségtérítés befizetésének összegéről és időpontjáról a Magyar Államkincstár elektronikus úton (e-mailben) fokozott biztonságú elektronikus aláírással és minősített időbélyeggel ellátott igazolást küld. Az igazolást a bejegyzési (változásbejegyzési) kérelemhez mellékelni kell. Az elektronikus cégeljárás során az ügyfelek által teljesített illeték, valamint költségtérítés befizetéséről kiállított igazolások kiadását 2009. február elejétől közvetlenül a Magyar Államkincstár végzi.

Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy az egyes hatósági eljárások illetékének és igazgatási szolgáltatási díjának megszűnéséről szóló 2015. évi CXCIV. törvény hatályon kívül helyezte a számviteli törvény szerinti beszámoló közzétételéért fizetendő közzétételi költségtérítést. 2016. január 1. napjától a beszámoló közzétételi költségtérítés befizetési igazolás csatolása nélkül nyújtható be a Céginformációs Szolgálat részére.

Folyamat fő lépései az utalványminta kéréstől a bejegyzési kérelem benyújtásáig:

  • Illetékbefizetési és költségtérítési utalványminta kérése
  • A Magyar Államkincstárhoz intézett befizetési igazoláskérelem (weben keresztül történő) aláírása
  • Az illeték és a költségtérítés megfizetése banki úton (az utalványmintában szereplő 16 jegyű ügyazonosítót kérjük, ne felejtse el feltüntetni)
  • A Magyar Államkincstár e-mailen megküldi az elektronikusan hitelesített befizetési igazolásokat
  • A fizetési igazolások csatolása a bejegyzési kérelemhez

Az igazoláskérelmeket kezelő rendszerünket a legjobb tudásunk szerint készítettük el, ennek ellenére előfordulhat, hogy az hibákat tartalmaz. Szolgáltatásunkat ezért mindenki a saját felelősségére használja, a működéséből adódó esetleges károkért a Microsec zrt. nem vállal felelősséget.

A honlap használata során keletkező adatokat kizárólag az esetleges hibák kiderítése érdekében tároljuk a saját rendszerünkben, más célra nem használjuk, és 24 óra után automatikusan töröljük.